Pstrąg Ojcowski
poniedziałek
15/06/2020

2 projekty, w których partnerem jest Pstrąg Ojcowski znalazły się na liście wybranych projektów KSOW 4/2020 Województwa Małopolskiego!Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

2 projekty, w których partnerem jest Pstrąg Ojcowski znalazły się na liście wybranych projektów KSOW 4/2020 Województwa Małopolskiego!

 

Miło nam poinformować, że 7 maja 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazły się na niej aż 2 projekty Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w których jesteśmy partnerami.

 

Pierwszy projekt pt. „Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Opolskim” skierowany jest do producentów produktów regionalnych i tradycyjnych z Małopolski.

Zorganizowane zostaną dwa wyjazdy – każdy dla 25 osób.

Grupa docelowa: członkowie i kandydaci Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska – producenci surowców żywnościowych, przetwórcy artykułów rolno – spożywczych, właściciele obiektów gastronomicznych, hotelarskich świadczących usługi gastronomiczne, sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych.
Partnerzy dodatkowi projektu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel.

Drugi projekt pt.EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu” ma na celu uświadomienie regionalne – budowanie rozwoju regionalnego opartego na lokalnym dziedzictwie i na własnej tożsamości. Osiągnięte to zostanie m.in. poprzez przybliżenie uczestniczkom tzw. współczesnej filozofii dziedzictwa, według której rozumiane jest ono jako celowa i świadoma obecność przeszłości
w teraźniejszości – a dokładniej obecność odziedziczonego z przeszłości, posiadającego szczególną wartość, zbioru zasobów materialnych i niematerialnych oraz realizowanych na jego bazie praktyk kulturowych danej społeczności.

Partnerzy dodatkowi projektu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie ,Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach; Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel.

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!