Pstrąg Ojcowski
wtorek
23/06/2020

Pstrąg Ojcowski partnerem w projekcie – Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostawProjekt w którym Pstrąg Ojcowski jest partnerem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach informuje, że
realizuje operację pod tytułem „Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw”.
W ramach operacji pod tytułem „Innowacyjne formy współpracy i organizacji
krótkich łańcuchów dostaw” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Karniowicach zorganizuje w roku 2020 konferencję dla 100 osób z obszaru
województwa małopolskiego. Celem operacji jest zwiększenie wiedzy
uczestników konferencji w zakresie małego przetwórstwa, krótkich łańcuchów
dostaw i innowacyjnych form współpracy w organizacji sprzedaży oraz
aktywizacja do podejmowania działań kooperacyjnych. Ponadto w długim
okresie czasu operacja może przyczynić się do większego zainteresowania
rolników wspólnymi działaniami na rzecz wzmacniania łańcuchów sprzedaży.
Dodatkowymi Partnerami KSOW w ramach niniejszej operacji są: Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Krakowie, Pstrąg Ojcowski
Magdalena Węgiel oraz Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl